Bezoek van Verus voorzitter mw. Loes Ypma aan Samenlevingsschool De Stapsteen

Dinsdag 17 april jl. bracht de voorzitter van Verus*, mevrouw Loes Ypma een werkbezoek aan de Samenlevingsschool de Stapsteen in Leek. De directeur van de Stapsteen, Marleen Miedema, had met haar team het volgende afwisselende programma samengesteld. Het begon tijdens de koffie en thee met een lekkernij ‘ de belhamel’ met een gesprek waarbij de directeur, een ouder een personeelslid en de bestuurder aanwezig waren. Vragen over het bijzondere karakter van de school met de fusie van de Tweesprong (PC) met de Tweemaster (OO). De ervaringen hoe de samenwerking tot stand is gekomen werd gedeeld. Een vraag naar de meerwaarde van de school in de buurt en in Leek. De knelpunten waarmee het proces te maken kreeg en hoe die zijn aangepakt. Een heel breed scala aan vooral positieve ervaringen vanuit alle geledingen hebben we met Loes gedeeld. 

Daarna volgde een rondleiding door twee leerlingen, Jolien en Anniek. We kregen tekst en uitleg over de diverse groepen in het gebouw. 

Vervolgens hebben we een voorbeeld van een dagopening in groep 7 bij Jan Rooks meegemaakt. Over duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid vandaag, voor de kinderen van morgen.  Vanuit Trefwoord werd de verbinding gemaakt met het verhaal van de ark van Noach. Nadat de wereld in veertig dagen en nachten reddeloos is overspoeld met water dobbert de ark stuurloos rond. Vanuit de ark wacht Noach met zijn gezin op het moment dat de aarde nieuw leven mogelijk maakt. En dat duurt maanden tot jaren. De duif met de olijftak vliegt het eerste signaal van nieuw leven bij de ark naar binnen. Pas dan krijgt men langzamerhand weer vaste grond onder de voeten en mag men opnieuw beginnen. 

Tijdens de lunch hebben we gesproken met meerdere directeuren van de SWScholen** binnen Quadraten. Het verhaal van de directeuren over hun eerste schreden in de samenwerking tussen openbaar en christelijk onderwijs. Met de kinderen gaat de gewenning heel snel, de ouders hebben iets meer tijd nodig en de grootouders nog iets meer. De actualiteit vanuit het inspectierapport over de staat van het onderwijs brengt ons bij: ‘er is meer dan rekenen alleen!‘ Iedereen onderschrijft dit van harte. Dit vraagt een permanente alertheid van directeuren en leerkrachten op de vraag naar nut en noodzaak in de meest brede context van het primair onderwijs.  

Daarna volgt het gesprek met het leerlingenparlement. De leerlingen weten op een duidelijke wijze de meerwaarde van hun samenlevingsschool aan mevrouw Ypma en de heer Heddema duidelijk te maken. Ze gaven mevrouw Ypma twee concrete vragen mee voor de minister, want die komt ze af en toe tegen. Minister Slob: Hoe belangrijk vindt u het onderwijs en hoe belangrijk vindt u samenlevingsscholen in Nederland. 

Tot slot hebben alle leerlingen ter afsluiting hun schoollied voor ons gezonden. Het refrein is veelzeggend en zingt iedereen uit volle borst: “Op de Stapsteen, daar ben je nooit alleen, want op onze school daar werken we graag samen. Op de Stapsteen, daar voel je het meteen, vertrouwen en respect voor iedereen”. 

Een leerzame dag voor de voorzitter van Verus (www.verus.nl)en de bestuurder van Quadraten. 

Johan Heddema

* Verus is de profielorganisatie voor het katholiek en protestants christelijk onderwijs in Nederland; hierbij zijn 4000 basisscholen aangesloten.

** De stichting Quadraten heeft 35 scholen, waaronder 7 samenwerkingsscholen en één samenlevingsschool. 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl